Sijben tandarts Heerlen

Tarieven en vergoedingen

Jaarlijks worden de tarieven in de tandheelkunde bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hier vindt u de tarievenlijst van de NZa, waarin alle tarieven terug te vinden zijn.

De tarieven van de techniekers Excent Parkstad vindt u hier terug.

De tarieven van het tandtechnisch laboratorium Van Ineveld vindt u hier terug.

Wij kunnen u globaal aangeven wat doorgaans wel en niet verzekerd wordt. Wilt u exact weten wat er wordt vergoed? Neem dan contact op met uw eigen verzekeraar.

Bij specifieke restauratieve of cosmetische behandelingen kunnen we vooraf de kosten inschatten . Wij maken een begroting en kunnen in onze praktijk vaak direct nakijken wat u vergoed krijgt van uw verzekeraar. Deze begroting is een indicatie: er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Sijben tandarts Heerlen
Sijben Tandheelkunde
Bekkerweg 81
6417 BT Heerlen
E: info@sijbentandheelkunde.nl
T: 045 – 571 06 97
  • KRT
  • Ivoren Kruis
  • NMT